Palestrantes

Gil Giardelli
Gil Giardelli

Gil Giardelli

Judd Allen
Judd Allen

Judd Allen

Wolf Kirsten
Wolf Kirsten

Wolf Kirsten

Philip Smeltzer
Philip Smeltzer

Philip Smeltzer

Rodolfo Ribeiro
Rodolfo Ribeiro

Rodolfo Ribeiro

João Silvestre da Silva Junior
João Silvestre da Silva Junior

João Silvestre da Silva Junior

Cleo Carneiro
Cleo Carneiro

Cleo Carneiro

Silvia Merhy Lagrotta
Silvia Merhy Lagrotta

Silvia Merhy Lagrotta

Adriana Jardim Arias Pereira
Adriana Jardim Arias Pereira

Adriana Jardim Arias Pereira

Francinaldo Gomes
Francinaldo Gomes

Francinaldo Gomes

Paulo Antonio de Paiva Rebelo
Paulo Antonio de Paiva Rebelo

Paulo Antonio de Paiva Rebelo

Ana Carolina Peuker
Ana Carolina Peuker

Ana Carolina Peuker

Ana Cristina Limongi França
Ana Cristina Limongi França

Ana Cristina Limongi França

Cristina da S. Schreiber de Oliveira
Cristina da S. Schreiber de Oliveira

Cristina da S. Schreiber de Oliveira

Douglas Roque Andrade
Douglas Roque Andrade

Douglas Roque Andrade

Eduardo Bahia Santiago
Eduardo Bahia Santiago

Eduardo Bahia Santiago

Eduardo Tancredi Pinheiro
Eduardo Tancredi Pinheiro

Eduardo Tancredi Pinheiro

Jean Makdissi
Jean Makdissi

Jean Makdissi

Josmar Giovannini
Josmar Giovannini

Josmar Giovannini

Marcelo Tournier
Marcelo Tournier

Marcelo Tournier

Mario César Ferreira
Mario César Ferreira

Mario César Ferreira

Mauro Virgílio Gomes de Barros
Mauro Virgílio Gomes de Barros

Mauro Virgílio Gomes de Barros

Paulo Sergio Cardoso da Silva
Paulo Sergio Cardoso da Silva

Paulo Sergio Cardoso da Silva

Priscila Baptistão
Priscila Baptistão

Priscila Baptistão

Alberto Ogata
Alberto Ogata

Alberto Ogata

Cecília Shibuya
Cecília Shibuya

Cecília Shibuya

Eloir Edilson Simm
Eloir Edilson Simm

Eloir Edilson Simm

Fernando Akio Mariya
Fernando Akio Mariya

Fernando Akio Mariya

Guilherme A. Murta
Guilherme A. Murta

Guilherme A. Murta

Maria Luiza Souza Dias
Maria Luiza Souza Dias

Maria Luiza Souza Dias

Mark Barone
Mark Barone

Mark Barone

Octávio Augusto Camilo de Oliveira
Octávio Augusto Camilo de Oliveira

Octávio Augusto Camilo de Oliveira

Rita Passos
Rita Passos

Rita Passos

Roberto Almeida
Roberto Almeida

Roberto Almeida

Rony Tschoeke
Rony Tschoeke

Rony Tschoeke

Sâmia Aguiar Brandão Simurro
Sâmia Aguiar Brandão Simurro

Sâmia Aguiar Brandão Simurro

Paulo Magno do Bem Filho
Paulo Magno do Bem Filho

Paulo Magno do Bem Filho

Vera Lúcia Szejnfeld
Vera Lúcia Szejnfeld

Vera Lúcia Szejnfeld

Pérola Grinberg Plapler
Pérola Grinberg Plapler

Pérola Grinberg Plapler

Adriana Orcesi Pedro
Adriana Orcesi Pedro

Adriana Orcesi Pedro

Robert Janett
Robert Janett

Robert Janett

Manfred Haut
Manfred Haut

Manfred Haut

Amilton Cabral Junior
Amilton Cabral Junior

Amilton Cabral Junior

Denise Balchiunas Toffoli
Denise Balchiunas Toffoli

Denise Balchiunas Toffoli

Glaucimar Peticov
Glaucimar Peticov

Glaucimar Peticov

Janete Vaz
Janete Vaz

Janete Vaz

Leandro Faria
Leandro Faria

Leandro Faria

Alice Masson
Alice Masson

Alice Masson

Evangelina Vermitagg
Evangelina Vermitagg

Evangelina Vermitagg

Paulo Marcos Senra Souza
Paulo Marcos Senra Souza

Paulo Marcos Senra Souza

Jackeline Busnello Vaz
Jackeline Busnello Vaz

Jackeline Busnello Vaz

Julia Castilho
Julia Castilho

Julia Castilho

Patrícia Lacombe
Patrícia Lacombe

Patrícia Lacombe

Marco Carvalho
Marco Carvalho

Marco Carvalho